Patientrettigheder

Her kan du danne dig et overblik over dine rettigheder som patient i det danske sundhedsvæsen

 
Som dansk patient kan du komme til Svedklinikken, enten som privatbetaler eller via ”Det udvidede frie sygehusvalg”, også populært kaldet ”behandlingsgaranti” eller ”udredningsgaranti”, som følge af en aftale mellem Svedklinikken og Danske regioner. Læs nærmere om Udvidet frit sygehusvalg.

Svedklinikken er medlem af Sundhed Danmark, foreningen for danske sundhedsvirksomheder. Sundhed Danmark har en patientvejledning som kan rådgive og vejlede dig som patient om, hvordan du opnår hurtigst muligt behandling. Du kan kontakte Patientvejlederen i Sundhed Danmark på mail: patientvejleder@sundheddanmark.nu.
Læs mere på deres hjemmeside www.sundheddanmark.nu.

Du kan også kontakte patientvejlederen i din region. Se kontaktoplysninger under fanen Udvidet frit sygehusvalg

Utilsigtede hændelser
Nogle patienter oplever desværre utilsigtede hændelser eller fejl i forbindelse med kontakten med sundhedsvæsenet. Ved at rapportere din oplevelse med den utilsigtede hændelse, kan du hjælpe til med at gøre sundhedsvæsenet bedre. Du kan som patient eller pårørende rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan læse mere information om utilsigtede hændelser og hvordan du skal handle, hvis du oplever en utilsigtede hændelse, i pjecen Hjælp os med at blive bedre (udgivet af DPSD).

Klager
Du har som patient mulighed for at klage vedrørende den sundhedsfaglige behandling du har fået, samt brud på dine rettigheder som patient. Læs mere om klager over sundhedsvæsenet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Erstatning
Som patient er man omfattet af Patienterstatningen. Ordningen omfatter erstatning til patienter, som er kommet til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af lægemidler. Det er Patienterstatningens opgave at hjælpe til, at patienter får den erstatning, som de efter loven, har krav på. Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside.