Udvidet frit sygehusvalg

Den 1. januar 2013 blev den differentieret ret til behandling under det udvidede frie sygehusvalg indført.

Hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger to måneder fra diagnosen er stillet, har patienten ret til at vælge et privat tilbud. Det kræver, at der er indgået en aftale om den aktuelle behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør.
En sådan aftale har Svedklinikken for patienter, der skal have behandling af hænder og under armene, på grund af svær svedtendens (Hyperhidrose).

Derfor er du – henvist til en hudafdeling (dermatologisk afdeling) på et offentligt sygehus i din hjemregion,

– indstillet til injektionsbehandling med botulinumtoxin af hænderne og/eller under armene

– har fået en ventetid på mere end 2 måneder fra du blev henvist på sygehuset, til du har fået en tid til behandling

da kan du kontakte afdelingen/patientkontoret/visitationskontoret i din hjemregion. De skal da hjælpe dig med at undersøge dine muligheder for hurtig behandling eventuelt på Svedklinikken jf. det udvidede frie sygehusvalg.

Administrationen af denne ordning i regionerne foregår forskelligt, afhængig af hvilken region du bor i. Men henvisningen skal fremsendes fra den afdeling, hvortil du er henvist, til den privatklinik (Svedklinikken), der har en aftale med Danske Regioner om den aktuelle behandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg i Sundheds- og Ældreministeriets landsdækkende pjece, “Når du bliver henvist til sygehus”,
www.sum.dkwww.sygehusvalg.dk eller kontakte en

Patientvejleder i den region hvor du bor:
• Region Hovedstaden, Enhed for Patientrettigheder tlf. 38 64 99 00 eller fritvalg@rh.regionh.dk
• Region Sjælland, Patientvejledning tlf. 70 15 50 01 eller patientvejledningen@regionsjaelland.dk
• Region Nordjylland, Enhed for Sygehusvalg tlf. 97 64 80 20 eller patientkontor@rn.dk
• Region Midtjylland, Patientkontor tlf. 78 41 04 44 eller patientkontoret@rm.dk
• Region Syddanmarks regionale Visitation tlf. 76 63 14 75 eller patientkontoret@rsyd.dk

Du kan også kontakte Patientvejlederen i Sundhed Danmark (Foreningen af danske sundhedsvirksomheder) – mail: patientvejleder@sundheddanmark.nu eller tlf.: 33 74 62 55,
www.sundheddanmark.nu

Har du svedproblemer andre steder på kroppen, f.eks. ansigt/nakkeog ønsker injektionsbehandling med botulinumtoxin, da kan du få behandling på Svedklinikken som privatpatient. Disse behandlinger tilbydes desværre ikke på de offentlige sygehuse, og Svedklinikken kan derfor ikke få nogen aftale med Danske Regioner indenfor disse områder.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf.: 70 14 54 11 eller sende en e-mail på info@svedklinikken.dk.