Håndsved

handsvett

Svede fra hænderne er vigtigt for at få et godt greb. Derfor er vi fra fødslen udstyret med særligt mange svedkirtler på håndflader og fingre. Mennesker, som ikke sveder fra hænder, taber ting og har finmotoriske problemer. Godt med sved giver et godt greb. At svede for meget fra hænderne betyder derimod, at man får et dårligt greb, og patienter, som lider af hyperhidrose (håndsved), taber ting.

Hvordan er det at have håndsved?

At hilse på eller holde andre mennesker i hånden med svedig hånd føles pinligt og ubehageligt. Nogle gange kan sveden også nedkøle hånden, som derfor bliver kold. Den overdrevne håndsved forekommer også om vinteren, hvilket nedkøler hånden yderligere. At gøre papirer eller computermusen våde eller afsætte pletter på skrivebordet er også eksempler på situationer, som er pinlige og ubehagelige. Patienter med håndsved har en forringet livskvalitet.

Hvordan behandler vi håndsved?

De fleste patienter, som får mikroinjektioner med botulinumtoksin i håndfladen og i fingre, er tilfredse med behandlingen. Injektionerne gives med en tynd nål, efter at hånden er blevet bedøvet med tandlægebedøvelsesmiddel.

Hvordan er effekten?

Ni ud af ti er tilfredse med resultatet i 3-12 måneder. Effekten mærkes 2-3 dage efter injektionsbehandlingen.

Hvad er bivirkningerne?

Eventuelle bivirkninger af botulinumtoksin er forbigående. Der kan konstateres svaghed i pincetgrebet, hvilket kan bevirke, at den behandlede kan få svært ved at dreje nøglen i en stram lås. Blå mærker, tørhed og øget svedning på andre steder kan forekomme.