Livskvalitet

Flere uafhængige undersøgelser viser, at hyperhidrose har en stærk negativ indflydelse på livskvaliteten.

 
Livskvalitet målt med Dermatology Life Quality Index (DLQI) viser, at patienter med hyperhidrose generelt har en lav livskvalitet, ligesom ved svær acne eller patienter med psoriasis. Mange har utilstrækkelig lægefaglig viden om hyperhidrose, og et stort antal patienter kan berette, at de ikke er blevet taget alvorligt, når de har søgt hjælp. Der findes også mange lægefaglige idéer om, hvilken type hyperhidrose, der er mest generende for patienten. Mange mener, at håndsved er den mest generende. Det har dog vist sig, at f.eks. armsved og håndsved har samme negative indflydelse på livskvaliteten. Der er efter alt at dømme ingen forskel med hensyn til indflydelsen på livskvaliteten, når det gælder det sted, som man sveder fra.

På Svedklinikken har lang erfaring med svedproblemer og behandling heraf. Vi har derfor stor forståelse for dig som patient og de begrænsninger og problemer, som du oplever i din hverdag. Livskvalitet er derfor et bærende element i vores arbejde med hyperhidrose og hyperhidrosebehandling.