Kvalitet

Svedklinikken Hidros Danmark arbejder med og forsker i kvalitet i behandlingen af patienter, der lider af Hyperhidrose (svær svedning).

Vi arbejder altid på opretholde kravene om at sikre og effektivisere patienternes behandlingsforløb. Det foregår ved, at vi udarbejder procedurer og standarder inden for alle områder af klinikkens arbejde. Derudover gennemfører vi to gange om året en Patienttilfredshedsundersøgelse til brug for klinikkens fremtidige arbejde.

Akkreditering 2018
Den 26. september 2018 havde Svedklinikken besøg af den danske akkrediteringsinstitution, IKAS. Læs rapporten det eksterne survey her.

Midtvejsbesøg 2017
Svedklinikken havde den 21. august 2017 midtvejsbesøg fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), og vi fik bekræftet, at klinikken fortsat opretholder et højt kvalitetsarbejde.

Akkreditering 2015
Svedklinikken blev den 30. september 2015 akkrediteret på linje med alle danske offentlige hospitaler, øvrige privathospitaler og speciallægeklinikker. Læs rapporten her.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

DDKM er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle god kvalitet af behandlingen i hele det danske sundhedsvæsen (offentligt som privat).

Ensartet kvalitet
Formålet med DDKM er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet – på tværs af afdelinger og sygehuse. Det skal sikre:

• Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
• Samme ensartede høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten
befinder sig
• Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
• Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

Læs mere om DDKM