Ledelsesgrundlaget

Ledelsesgrundlag for Svedklinikken Hidros Danmark

Ledelse – på Svedklinikken Hidros Danmark Aps

Ledelse er afgørende for at realisere Svedklinikkens vision om at være Bedste tilbud til Svedpatienter – Inspirerende og udviklende miljø – en Speciallægeklinik kendetegnet ved effektiv styring, ledelse, og høj kvalitet i vores ydelser. En moderne og veldrevet privat virksomhed inden for sundhedsvæsenet, der tiltrækker og fastholder kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere.

Det er tanken at ledelsesgrundlaget skal inspirere ledere og medarbejdere i dagligdagen, så vi fastholder fokus på god ledelse.

Værdier:

• Ansvarlighed
• Ordentlighed
• Anerkendelse
• Tillid
• Åbenhed

Vores værdier er de rødder, vi næres af. Værdierne kommer til udtryk i vores handlinger. Det er en udfordring at praktisere værdibaseret ledelse, fordi der ikke er en facitliste på at løse ledelsesmæssige opgaver. Det handler mere om at gøre de rigtige ting, opfanger intentioner og stemninger, mere end det, at gøre det rigtige. Som ledere skal vi være parate til at gå i dialog med patienter, pårørende og medarbejdere om, hvad vi forstår ved vores værdier, og hvordan vi praktiserer dem.

Vilkår

Det er et grundvilkår, at Svedklinikken virksomhed, skal have en driftsikker økonomi, som skal give overskud. Direktionen fastlægger de overordnede rammer og mål for virksomhedens aktiviteter. Som ledere skal vi medvirke til at give direktionen et solidt grundlag for deres beslutninger, og loyalt og med respekt for arbejdsdelingen sikre, at direktionens beslutninger bliver ført ud i livet. Vi har hver især et selvstændigt ledelsesrum, og tager samtidig del i ansvaret for den fælles ledelse i Svedklinikken.

Ledelsesmæssige kompetencer

Der stilles krav til, og det er en udfordring, at være leder i Svedklinikken. Personligheden er vores vigtigste redskab. Følgende kompetencer er centrale for os som ledere:
• Tillidsvækkende
Vi udviser og indgiver tillid, evner at sparre, så medarbejderne får løst problemer og opgaver.
• Konsekvent
Vi er direkte og offensive, formulerer tydelige forventninger og krav, udfordrer fordomme og tøver ikke med at træffe ubehagelige beslutninger eller udføre upopulære handlinger.
• Rodfæstet
Vi holder fast i grundværdierne også i vanskelige situationer, handler i overensstemmelse med værdierne og reflekterer over dem og egen ledelse.
• Delegerende
Vi er vedholdende med at delegere ansvar og opgaver, følger op og tager selv ansvar for at delegere, så opgaverne løses bedst muligt.
• Menneskekender
Vi har indsigt i og forståelse for menneskelige relationer, har forståelse for andre og for deres styrker og svagheder, kan rumme andres frustrationer og opfanger intentioner og stemninger.

Fokusområder

• Resultater
Vi har ret og pligt til at handle, så opgaverne bliver løst med kvalitet, samtidig med at resultatmålene opfyldes.
• Ressourcer
Vi skal være bevidste om ressourcerne: mennesker og midler, og den måde de anvendes på.
• Dialog
Vi skal være synlige og til rådighed for gensidig dialog og sikre, at løsningerne skabes i samarbejde.
• Kulturen
Vi skal være bevidste om vores ansvar som værdibærere og kulturskabere og bidrage til en virksomhedskultur med forståelse for fag- og subkulturer og respekt for fællesskabet.