Kvalitetsundersøgelse

Til alle patienter:

Vi udfører i denne uge et kvalitetssikringsprojekt.
Vi vil derfor bede dig udfylde følgende skemaer, idet det er vigtigt for os som behandlere at kende til din livskvalitet før du får behandling.
Da det også er vigtigt at kende din livskvalitet efter behandling, vil du få tilsendt tilsvarende skemaer til udfyldelse om ca. 2 måneder.
Al databehandling vil foregå anonymt.”

Med venlig hilsen

Margot Madsen-Ovesen, Virksomhedschef
Johannes K. Kristensen, Cheflæge dr.med.

Åben spørgeskema