Patientrettigheder

Her kan du danne dig et overblik over dine rettigheder som patient i det danske sundhedsvæsen, der naturligvis også gælder for dit besøg hos os på Svedklinikken.

 
Hvad enten du besøger Svedklinikken via Det udvidede frie sygehusvalg, som privatbetaler eller forsikringspatient – har du en række rettigheder, der er defineret af lovgivningen her i Danmark.

Svedklinikken er medlem af brancheorganisationen Sundhed Danmark, foreningen for danske sundhedsvirksomheder. Medlemskabet heraf sikrer, at vi på klinikken altid er orienteret om seneste nye indenfor f.eks. patientrettigheder. Læs mere på deres hjemmeside www.sundheddanmark.nu

Har du konkrete spørgsmål til dine rettigheder, vil vi opfordre dig til at søge viden f.eks. på Sundheds-og Ældreministeriets hjemmeside, Patientrettigheder eller til at tage kontakt til patientvejlederen i din region. Se kontaktoplysninger under fanen Udvidet frit sygehusvalg

Utilsigtede hændelser
Nogle patienter kan risikere at opleve utilsigtede hændelser eller fejl i forbindelse med kontakten med sundhedsvæsenet. Ved at rapportere din oplevelse med den utilsigtede hændelse, kan du hjælpe til med at gøre sundhedsvæsenet bedre. Du kan som patient eller pårørende rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan læse mere information om utilsigtede hændelser, samt hvordan du skal handle, hvis du oplever en utilsigtede hændelse, i pjecen Hjælp os med at blive bedre (udgivet af DPSD).

Erstatning
Som patient er man omfattet af Patienterstatningen. Ordningen omfatter erstatning til patienter, som er kommet til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af lægemidler. Det er Patienterstatningens opgave at hjælpe til, at patienter får den erstatning, som de efter loven, har krav på. Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside.

Klager
Du har som patient mulighed for at klage vedrørende den sundhedsfaglige behandling du har fået, samt brud på dine rettigheder som patient. Læs mere om klager over sundhedsvæsenet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ris og Ros
Har du ris eller ros, eller klager der vedrører vores behandling af dig, vil ledelsen på Svedklinikken være taknemmelig for at høre fra dig. Du kan henvende dig på mail info@svedklinikken.dk eller tlf. +45 70 14 54 11