Spørgsmål og svar

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken med dine spørgsmål på tlf. +45 70 14 54 11 og mail info@svedklinikken.dk

Her under har du mulighed for at læse ofte stillede spørgsmål fra læsere, som har besøgt vores hjemmeside. Svarene er bl.a. skrevet af vores medicinsk ansvarlige overlæge Carl Swartling. Vi behandler dine spørgsmål under diskretion, dvs. ingen udenforstående får kendskab til dine spørgsmål. Hvis vi ønsker at lægge et spørgsmål ud på vores hjemmeside, vil vi spørge om tilladelse først. Som du kan se, er der ikke angivet navne under spørgsmålene på vores hjemmeside.For at bestille tid på Svedklinikken, kan du kontakte os på telefon +45 70 14 54 11 eller mail info@svedklinikken.dk

Da Svedklinikken er en privatklinik, skal du selv betale for en konsultation og evt. behandling – med mindre du har en sundhedsforsikring. Prisen for en behandling afhænger af hvor omfattende behandlingen vil være.

Derfor kontakt os for nærmere information på tlf.: +45 70 14 54 11.

Svedklinikken har ikke nogen aftale med sygesikringen, og vi kan derfor ikke tilbyde dig gratis konsultation og behandling.

Svedklinikken er et privathospital, og du skal derfor selv betale – med mindre du har en sundhedsforsikring, der kan dække udgiften til en forundersøgelse og eventuel behandling. Du kan da få undersøgt om forsikringsselskabet betaler helt eller delvis.

Er du derimod henvist til en hudklinik(dermatologisk afdeling) på et offentligt sygehus – se da under “udvidet frit sygehusvalg”.

Du lider af hyperhidrose (udtalt svedning), som er en tilstand, der rammer 1-2 % af befolkningen. Mange, som lider af hyperhidrose, sveder unaturligt meget fra især armhuler, hænder og/eller fødder. Andre steder er ansigt, lyske/underliv eller overkrop. Du lider af generaliseret hyperhidrose, da du sveder fra store dele af kroppen. Det er godt, at du har udelukket årsager såsom for højt stofskifte (hyperthyreos) hos din egen læge. Når man sveder fra store dele af kroppen, plejer “termostaten”, som sidder i hjernens hypothalamus, at reagere alt for kraftigt på forskellige signaler, f.eks. varme. Resultatet bliver, at der sendes et øget antal impulser fra “termostaten” til kroppens svedkirtler, hvilket medfører generaliseret hyperhidrose. Det er ikke farligt, men det påvirker livskvaliteten i stærk negativ retning.

Den følelse, du beskriver, er ikke ualmindelig hos patienter med hyperhidrose. Botulinumtoksin ødelægger ikke nerver, men forhindrer udelukkende nervesignalerne (signalsubstansen) i at komme frem til svedkirtlerne i 3-12 måneder. Toksinen, der er et protein, nedbrydes og afsondres via nyrerne. Botulinumtoksin har faktisk få bivirkninger, og de er desuden forbigående. Som patient er det vigtigt at opveje behandlingens fordele og ulemper mod hinanden. Hvis fordelene vejer tungest, er tiden moden til et behandlingsbesøg.

Der findes to bivirkninger ved behandling af håndsved, som eventuelt vil kunne påvirke dit spil, dels en forbigående muskelsvaghed i pincetgrebet, dels forbigående tørhed, der kan give et dårligere greb. Disse bivirkninger går over efter et par uger. Samtidig er chancen stor for, at du som musiker vil kunne håndtere dit instrument bedre med tørre hænder. Jeg foreslår et behandlingsbesøg med botulinumtoksin på et tidspunkt, hvor du ikke har planer om at skulle ud at spille i de første par uger efter behandlingen.

Bivirkningerne af botulinumtoksin er som oftest lokale og altid forbigående. Dvs., hvis man eksempelvis behandler sved i panden, kan man blive rynkefri og få svært ved at løfte øjenbrynene i et par uger, eller ved behandling af hænder kan man opleve en forbigående muskelsvaghed i tommelfingergrebet, hvilket betyder, at det kan være svært at dreje nøglen i en stram lås. Øget svedning andre steder på kroppen kan forekomme og vare i et par uger. Almindelige bivirkninger såsom træthed, lettere inkontinens, muskelsvaghed, øjen- og mundtørhed er usædvanlige og i givet fald også forbigående. Som regel er der slet ingen bivirkninger.

Nej, desværre ikke! Ved en fejl er der en del gravide, som har fået behandling med botulinumtoksin. Det har ikke medført en øget risiko for misdannelser eller abort. Samtidig ved vi for lidt om risiciene under graviditet og amning. Derfor anvendes Botox og andre botulinumtoksiner almindeligvis ikke længere under graviditet eller amning.

Normalt sveder man ikke kompensatorisk på andre steder af kroppen efter behandling med botulinumtoksin. Hvis det alligevel skulle ske, er bivirkningerne ofte milde og forbigående. Undertiden kan det modsatte faktisk være tilfældet, dvs. at patienten sveder mindre på andre dele af kroppen.

Nej, sveden behøver ikke “komme ud”. Svedkirtlerne er ikke et rensningsanlæg såsom lever og nyrer. Sveden fungerer derimod dels som kølesystem, dels med henblik på at give en god gribefunktion i hænder og fødder. Ved behandling med Botox påvirkes hverken kroppens kølesystem eller kroppens rensningsfunktioner.

Nej, botulinumtoksin ødelægger ikke nerverne. Derimod forhindrer toksinen nerverne i at signalere til svedkirtlerne i en periode. Det er i denne periode, man bliver tør efter behandlingen. Dog vender problemerne tilbage, idet de små nerveender, som Botox påvirker, altid reparerer sig selv og får deres funktion igen.

Vi er vant til at behandle børn og voksne, som er bange for sprøjter. En del af de patienter, som vi behandler på Svedklinikken, kommer over deres angst for sprøjter, da de vænner sig til det, ja – de bliver næsten immune over for det. Og det er en god ting at lægge sin angst bag sig, fordi bedøvelse hos tandlæger eller vaccinationer altid vil være en del af livet. Vi tilbyder naturligvis forskellige slags lokal bedøvelser, afhængigt af hvilket områder, der skal behandles. Men vi tilbyder også en lettere bedøvelse, når vi sammen med patienten vurderer, at det ikke kan fungere på anden vis. Svedklinikken har derfor ansat både narkoselæger og narkosesygeplejersker.

Der findes mange præparater på markedet af den type, du beskriver. De er i reglen dyre, og tit indeholder de såkaldte elektrolytter, som er normalt forekommende i kroppen, f.eks. natrium, kalium, magnesium og zink. At give et ekstra tilskud af disse elektrolytter har ingen indvirkning på dine svedninger. Desuden er der den såkaldte placeboeffekt, som kan have en tilfældig effekt hos nogle. Det er altid bedst at spørge lægen eller på apoteket, inden man bruger mange penge på kosttilskud.